Zde jsou podle  zásady " Kdo se ptá, ten se dozví "  uvedeny žádosti o vysvětlení a  potvrzení sdělení  a událostí, se kterými se setkáváme ve společnosti  a bezprostředně kolem nás