Zde je prostor pro sdělení  oslovených  osobností s přínosnými názory a zkušenostmi.

 

Sděleni od  p. Pavla Stránského 93 let / přeživší Holokaust/


Nejdůležitější v životě je láska. Má tolik podob , kolik je faset na umělecky vybroušeném diamantu. Bez ní není život, jen živoření. Láska mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi , sourozenci, prarodiči a vnoučátky, k Bohu. Ale patřík nim přátelství, porozumění, schovívavost, zdrženlivost, sebezapření, obětavost, sebeobětování a řada dalších tváří lásky.


Ještě dodal k dnešní společnosti: Je málo soucítění s těmi kteří jsou v neštěstí a hodně sobectví. Lidstvo si neváží toho co má.